Årets sommerturné er i gang!

BildeMlogot0915tumbHer er noen av stedene Gluntan spiller i sommer:
– Lørdag 25/6 Suladagan
– Lørdag 9/7 Seljordfestivalen
– Lørdag 16/7 Dansefestivalen på Sel 
– Lørdag 23/7 Finnanger Brygge
– Lørdag 30/7 Tjøttadagan
– Lørdag 13/8 Kolvereiddagene

Vi sees! 🙂

facebook_normal instagram_normal